Kindlasti olete kursis, et 25. mai 2018 jõustus uus Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärus ehk GDPR (General Data Protection Regulation). Meile on Teie isikuandmete kaitse väga oluline, mistõttu hoolitseme selle eest, et meie tegevus oleks selle määrusega kooskõlas ning see kuidas me kogume, kasutame ja jagame teie andmeid oleks läbipaistev. Käesolev privaatsuspoliitika eesmärk on aidata teil aru saada:

Mis andmeid me Teie kohta kogume

Teie kohta kogutavad andmed on vastavalt teenuse osutamise etapile järgmised:

PÄRINGU FAASIS:

  • Päringu faasi esimeses etapis küsime järgmisi andmeid:
  • Ees- ja perekonnanimi
  • Telefoninumber
  • E-maili aadress
  • Objekti asukoht (eraisiku puhul on see tihtipeale elukoha aadress)
  • Päringu faasi teises etapis konkreetse hinnapakkumise tegemiseks küsime lisaks: Täpne aadress (tänav, maja, korter, asula, riik)

Google Analyticsi võimalusi, et koguda üldist infot selle kohta kuidas meie kodulehele jõutakse, mida vaadatakse ja otsitakse, jmt. Isikuandmeid me selle raames ei kogu.

terrassipoisid logo