Terrassi ehitamise hind

Terrassi ehitamise hind võib üsna palju erineda. Kõik sõltub valitud materjalist ja võimalikust lahendusest.

Pinnas
Soodsaim variant on kasvupinnas katta geotekstiiliga ning kasutada vundamenditüüpi, mille toetuspind oleks allpool külmumispiiri.

Alternatiiviks on kasvupinnase eemaldamine, ning teha tagasitäide külmakerkekindla täitematerjaliga. Sellisel juhul saab kasutada soodsamat vundamendilahendust ja madalamat terrassikarkassi.

Terrassi ehitamine reguleeritavatele jalgadele

terrassi ehitus - reguleeritavad terrassijalad solidor

Üheks võimalikuks lahenduseks terrassi ehitamisel on Solidor reguleeritavad terrassijalad, mis annavad võimaluse ehitada stabiilset terrassi ka ebatasasele pinnale. Plastikust reguleeritavatele terrassijalgadele saab ehitada kiirelt ajutise terrassi suvekohvikule, katuseterrassi, kui ka püsiva terrassi koduhoovi.

Pinnase ettevalmistus terrassi ehitamiseks

Terrassi aluspinnast saab valmistada ette kahte moodi.

  1. Kaevata välja terrassi alla jääv muld, ning täita kaevatud ala tihendatud liivaga, kruusa või killustikuga. Täidetud pinnas katta geotekstiiliga. Sellise aluspinna puhul saab kasutada odavamat plokkidest vundamendi lahendust.
  2. Teine levinud lahendus on kasvupind katta geotekstiiliga ilma aluspinda välja kaevamata. Antud juhul tuleb vundamendiks kasutada post või kruvi vundamenti, mis ulatub allapoole külmumispiiri.

Kuidas ehitada terrassi karkassi?

Kuidas ehitada terrassi karkassi - Terrassi karkass

Levinuim terrassi karkassi materjal on süvaimmutatud saematerjal. Talade ristlõikeks sobivad enamasti 50×100 ja 50×150 prussid. Tulenevalt talade ristlõikest tuleb arvestada ka nende kande ulatusega mis tuleb valida ristlõike järgi. Ehk siis 50×100 prussid tuleks toetada maksimaalselt iga 1m vahega ja 50×150 prussid maksimaalselt 1,5 m vahega. Selliselt toestatud terrassi karkass ei hakka läbi vajuma.

Kuidas ehitada terrassi vundamenti?

Kuidas ehitada terrassi postvundamenti

Terrassi vundament peab olema piisav, et kanda terrassi omakoormust ja kasuskoormust, samuti ei tohi ära unustada meie kliimas tekkivat lumekoormust. Kuna terrassid ehitatakse tihti hoonete lähedusse tuleks tähelepanu pöörata ka võimalikule katuselt langevale lumele. Lisaks tekkivatele koormustele ähvardab terrassi vundamenti külmakergete oht. Terrassi vundament ehitatakse üldjuhul külmumispiirist allapoole ulatuvana.

Varbsein terrasssile

Terrass, kus veedetud kvaliteetne aeg ehib meie kauneimaid mälestusi. Terrassile saab anda juurde hubasust ja privaatsust lisades terrassile maitseka varbseina.

Terrassile piirde ehitamine - varbsein

Terrassilaua paigalduse

Terrassilaua paigaldamisel jäetakse laudadele paisumisvahed. Paisumisvahed on olulised, kuna Ilmastiku mõjul puit paisub ja kahaneb. Paisumisvahe sõltub laua laiusest ja puu liigist. Liiga väikese vahe korral võib tekkida niiskel perioodil olukord, kus laudis paisub kokku, mis omakorda kahjustab kruve, või tõstab koguni laudise laagide küljest lahti, samuti on takistatud vee äravool terrassilt.

Teine väga oluline aspekt kogu töö juures on laudise kinnituseks õige kruvi valik, mida paksem ja laiem on laud seda pikem ja jämedam peab olema kruvi. Erinõue kruvide osas kehtib vääris ja termopuidul, selliste puuliikide puhul on oluline kasutada C5 happekindlusklassiga roostevabu kruve.

terrassipoisid logo