Kuidas ehitada terrassi karkassi?

Kuidas ehitada terrassi karkassi - Terrassi karkass

Levinuim terrassi karkassi materjal on süvaimmutatud saematerjal. Talade ristlõikeks sobivad enamasti 50×100 ja 50×150 prussid. Tulenevalt talade ristlõikest tuleb arvestada ka nende kande ulatusega mis tuleb valida ristlõike järgi. Ehk siis 50×100 prussid tuleks toetada maksimaalselt iga 1m vahega ja 50×150 prussid maksimaalselt 1,5 m vahega. Selliselt toestatud terrassi karkass ei hakka läbi vajuma.

 

Terrassilaua kinnitamiseks tuleb terrassi karkassi samm seada omakorda selliselt, et terrassi lauda saaks sobivalt kinnitada ja tugede vahe oleks sobiv terrassilaua paksusele ning tüübile. Näiteks 120×28 süvaimmutatud terrassilauale sobiva sammuga karkass on 0,6m sammuga. Tihedama sammuga terrassi karkass ehitatakse näiteks plastik ja komposiit terrassilaua jaoks.

Terrassi karkass ehitatakse põhiliselt 3 tüübis:

  • Risti prussidest kahekihiline terrassi karkass
  • Risti põõnadega ühekihiline karkass (muutub laudise suund, laudis toetub põõnadele)
  • Paralleel prussidest ühekihiline terrassi karkass (paralleelsed prussid, toetuvad vundamendile)

Loomulikult esineb lisaks ka kombineeritud võimalusi. Terrassi karkass sõltub suuresti just terrassi kõrgusest maapinnast.

Lihtsaim variant – terrassi karkass ehitamiseks on risti prussidele kahe kihilisena kõrgusega umbes 0,3m maapinnast. Alumised prussid on läbimõõduga 50×150. Süvaimmutatud prussid paigaldatakse tugipostidele sammuga 1,5m ja paralleelsete vahedega 1m kaugusele teineteisest. Selliselt saab pealmise kihi 50×100 prusside kandeks 0,95m. Järgmine kiht 50×100 prusse paigaldatakse risti esimese kihi peale sammuga 0,6m (kui terrassilaua paksus on 28mm). Sellega saadakse laudise kande ulatuseks 0,55m. 

Vaata lisaks kuidas ehitada terrassi vundamenti »
Loe lisaks kuidas paigaldada terrassi laudist »

terrassipoisid logo