Kuidas ehitada terrassi vundamenti?

Terrassi vundament peab olema piisav, et kanda terrassi omakoormust ja kasuskoormust, samuti ei tohi ära unustada meie kliimas tekkivat lumekoormust. Kuna terrassid ehitatakse tihti hoonete lähedusse tuleks tähelepanu pöörata ka võimalikule katuselt langevale lumele. Lisaks tekkivatele koormustele ähvardab terrassi vundamenti külmakergete oht. Terrassi vundament ehitatakse üldjuhul külmumispiirist allapoole ulatuvana.

Terrassi vundamendi erinevad lahendused

Plokkidest terrassi vundament.
Plokkidest terrassi vundament paigaldatakse juhul, kui aluspind on piisavalt tugev ja stabiilne. Plokkidest terrassi vundament on üks soodsamaid lahendusi. Sellist vundamendi lahendust võib kasutada, kui on tegu külmakerke kindla aluspinnasega, või kui külmakerked ei põhjusta probleeme.

Terrassi vundament betoonpostidelterrassi postvundamendi ehitamine
Betoonpostidest terrassi vundament rajatakse selliselt, et see ulatuks allapoole maapinna külmumis piiri. Sellega minimeeritakse külmakerke oht. Betooni valamiseks kasutatakse vorme, mis asetatakse maapinda, ning vormi ümbrus täidetakse liivaga. Selliselt välditakse pinnase nakkumine vormiga. Vormiks võib kasutada näiteks ventilatsioonitoru või kanalisatsioonitoru. Vormi läbimõõt sõltub sellele langevast koormusest. Pehme aluspinnase puhul tuleb vormi alla tekitada killustikust taldmik. Vormi valatud betoon tugevdatakse armatuuriga. Samuti on võimalus paigaldada betooni talakandurid.

 

Terrassi paigaldus plaat vundamendile
Juhul kui terrass rajatakse plaatvundamendile betoonplaadile rõdule või näiteks katusele, tuleks lähtuda järgmistest mõtetest. Betoon plaadi puhul tuleks loomulikult läbi mõelda, kas betoon vajab hüdroisolatsioonikihti terrassi alla. Katustel ja hüdroisolatsiooni puhul tuleb vältida teravaid kinnitusi, mis võiksid veekindlat kihti kahjustada. Terrassi konstruktsioon tuleb rajada selliselt, et vihmavesi pääseks vabalt liikuma konstruktsiooni all, samuti on oluline õhuliikumine konstruktsiooni tuuldumiseks. Kui terrassi alla jäävad sadevee äravoolud tuleks nende puhastamiseks planeerida ligipääs, mis võimaldaks puhastada äravoolukaevusi, et vältida üleujutuste teket.

Vaata lisaks kuidas ettevalmistada pinnast terrassi ehituseks »
Loe lisaks kuidas ehitada terrassile karkassi »
Loe lisaks terrassi ehitamine reguleeritavatele jalgadele »

terrassipoisid logo